top of page

الرســــالة

إثراء حركة الشعر العربي، والحفاظ على تراثه عبر العصور، وتشجيع المتميزين في إبداعه ونقده،

ودعم اللغة العربية، وتأكيد فاعليتها الحضارية، وترسيخ ثقافة الحوار والتفاهم والسلام العادل.

bottom of page